• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ανακοινώσεις

 

Θέμα Ημερομηνία
Οδηγίες για ύποπτα κρούσματα Νοεμβριος 2020 2/12/2020
Κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19  23/11/2020

Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμονωνω για διαχείριση Πανδημίας COVID-19

12/11/2020
Έναρξη Μαθημάτων - Εισόδοι 15/9/2020
Οδηγίες προς τους Γονείς                                        15/9/2020
Οδηγίες προς τους Μαθητές 15/9/2020
Απουσίες Μαθητών 15/9/2020
Βαθμολογία           15/9/2020
Συμβουλές για τους μαθητές της Α' Τάξης 15/9/2020
Στολή Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021 15/9/2020