• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ανακοινώσεις

 

Θέμα Ημερομηνία
Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Μαθημάτων 04/09/2019   
Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Επιτροπών 04/09/2019
Τιμοκατάλογος Κυλικείου 06/09/2019
Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές και Καθηγητές Τμήματος 10/09/2019
Σχολικές Αργίες 2019 - 2020 13/09/2019
Απουσίες - Μη πλήρης φοίτηση 20/09/2019
1η Εκπαιδευτική Εκδρομή 20/11/2019 18/11/2019