• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Αντιρατσιστική Πολιτική Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ΔΡΑΣΕΙΣ

Α Ενημέρωση μαθητών σε υπευθυνότητα τμήματος για την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά του ρατσισμού και την εφαρμογή της στο σχολείο μας.

Β Δημιουργία μαζί με τους μαθητές Κώδικα Αντιρατσιστικής Συμπεριφοράς ο οποίος έχει αναρτηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας.

Γ Ενημέρωση Γονέων για το ίδιο θέμα. (αποστολή ενημερωτικού (πολύγλωσσου εντύπου, έκδοση Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας))