• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Χρυσοπράσινο Φύλλο

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο», την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, ομάδα μαθητών/τριών του Δ΄ Γυμνασίου Τρικάλων με τις συνοδούς εκπαιδευτικούς επισκέφθηκαν το Σχολείο μας.  Ακολούθησε εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του Σχολείου.

Σχέδιο Δράσης 2018 - 2019

Χρυσοπράσινο Φύλλο - Τρίκαλα