• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Χρυσοπράσινο Φύλλο

Στα πλαίσια του προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο» το Σχολείο μας συνεργάζεται με το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.

Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 2019 - 2020