• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Διακρίσεις Μαθητών

και Α

ΤΙΤΛΟΣ         

ΘΕΣΗ / ΟΝΟΜΑ

Επαρχιακός Διαγωνισμός Ιστορίας στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου

Α΄ Βραβείο σε ατομικό επίπεδο

Ευάγγελος Καλαμπαλίκας, Α4

Παγκύπριος Διαγωνισμός Ιστορίας

Α΄  Βραβείο

Ευάγγελος Καλαμπαλίκας, Α4

Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών

Α΄ θέση

Φωτεινή Βασιλείου, Β5

  Παγκύπριιος Διαγωνισμός Μαθηματικών

Β΄ Θέση

Φωτεινή Βασιλείου, Β5

Μαθηματική Ολυμπιάδα

Χάλκινο μετάλλιο

Φωτεινή Βασιλείου, Β5

Διαγωνισμός «Μνήμες… μια ανοικτή πληγή: Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι», 

2ο βραβείο

Ζαχαρίου Δημητριάνα, Α6

Περιβαλλοντική δράση

«Δημιουργώ για τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030»

Ισότητα των φύλων. Το σκεπτικό του έργου ήταν η ανάδειξη του προβλήματος  του παιδικού πρόωρου καταναγκαστικού γάμου με στόχο την εξάλειψη αυτού του προβλήματος.

Παρουσίαση έργου

2ο Βραβείο Παγκύπρια

Β5

Μαρία Δημητρίου

Γεωργία Παναγιώτου

Έλενα Χαραλαμπούδη