• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Δεξιότητες με εξετάσεις του ECDL

Για ενημέρωση αποτελεσμάτων παρακαλώ αποταθείτε στη γραμματεία του σχολείου