• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ιστορικός - Αρχαιολογικός Όμιλος

 

Ο Ιστορικός - Αρχαιολογικός  Όμιλος αφιέρωσε την πρώτη δράση του στην τοπική ιστορία και συγκεκριμένα στο Αγώνα του 1955-59. Στόχος της δράσης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων για την ιστορική αυτή περίοδο και τη δράση της ΕΟΚΑ. Τα μέλη του Ομίλου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ στη Σωτήρα, στο Μουσείο Αχυρώνα στο Λιοπέτρι και είδαν το άγαλμα του πρωτομάρτυρα της ΕΟΚΑ Μόδεστου Παντελή.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Θεοδώρα Κούρτη, Κατερίνα Κουμή, Μαρία Μολέσκη
Υπεύθυνη Β.Δ.: Καίτη Μιχαηλίδου