• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Λειτουργία Σχολείου

Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Μαθημάτων

Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Επιτροπών

Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές και Καθηγητές Τμήματος

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολικής Χρονιάς 2019 - 2020

Απουσίες - μη πλήρης φοίτηση

Ωράρια Σχολείου

Χρονοδιαγράμματα Σχολικής Χρονιάς 2019 - 2020

Σχολικό Ημερολόγιο 2019 - 2020

Εφημερεύσεις Καθηγητών και Βοηθών Διευθυντών

Εφημερεύσεις Βοηθών Διευθυντών