• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Λειτουργία Σχολείου

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021

Μαθητική Στολή Σχολικής Χρονιάς 2020-2021

Ωράρια Σχολείου

Υπέυθυνοι Β.Δ και Καθηγητές Τμημάτων

Συνολικό Πρόγραμμα Β΄Τετραμήνου

Πρόγραμμα Τμημάτων Β΄Τετραμήνου

Πρόγραμμα Στήριξης και Αλφαβητισμού Β΄Τετραμήνου