• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Μαθητές

Κατάσταση Μαθητών ανά Τμήμα

Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2019 - 2020

Συμβούλια Τμημάτων

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Απουσίες - Μη πλήρης φοίτηση

Βραβεία για τους τελειόφοιτους Μαθητές 2019 - 2020 

Επίδοση δελτίων προόδου και απολυτηρίου

Άριστοι/τες μαθητές/τριες - Σχολική Χρονιά 2019 - 2020

Α' ΤΑΞΗ                              Β' ΤΑΞΗ                              Γ' ΤΑΞΗ