• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Όμιλος Ξένων Γλωσσών

Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω επισκέψεις:
• Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
• Οργανισμός Νεολαίας Λάρνακας.  Ενημέρωση για Youth Training Program.