• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Όμιλοι

ΟΜΙΛΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Αθλητικός Όμιλος

Ζωοφιλικός Όμιλος

Όμιλος Ερυθρού Σταυρού και Κοινωνικής Προσφοράς

Ιστορικός - Αρχαιολογικός  Όμιλος

Μουσικός Όμιλος

Περιβαλλοντικός Όμιλος

Μαθηματικός Όμιλος

Όμιλος Πληροφορικής

Όμιλος Τεχνολογίας

Φωτογραφικός Όμιλος

Όμιλος Ξένων Γλωσσών

Όμιλος Εικαστικής Τέχνης

Δημοσιογραφικός Όμιλος