• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ποιότητα Διδασκαλίας

Δράσεις:

1. Ανάθεση μικρών εργασιών.
2. Συμμετοχή μαθητών/τριών σε διαγωνισμούς, ημερίδες, , σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια.
3. Βιωματικά εργαστήρια.
4. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με λογοτέχνες και συζητούν για την αξία του βιβλίου.
5. Έκθεση βιβλίου.
6. Καθημερινή λειτουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου (λειτουργεί ως δανειστική από καθηγητές και μαθητές).
7. Επισκέψεις – εκδρομές.