Φωτογραφικό Υλικό - Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών

Οι διαφορετικές γλώσσες, μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να διασωθεί