Φωτογραφικό Υλικό - Μαθητικό Συνέδριο "Παιδική Φτώχια"

Μαθητές από το Κεντρικού Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας παρακολούθησαν το Μαθητικό Συνέδριο (Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λάρνακας) με θέμα «Παιδική Φτώχεια»