Φωτογραφικό Υλικό - Άσκηση Σεισμού

Το σχολείο σε ετοιμότητα...

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η άσκηση σεισμού στις 29 Νοεμβρίου 2019.