• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Φωτογραφικός Όμιλος

Η πρώτη δραστηριότητα του Ομίλου πραγματοποιήθηκε στις 6-12-2019 στην Αλυκή Λάρνακας.  Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν το μονοπάτι της φύσης και να φωτογραφήσουν τη φύση, ιδιαίτερα τη χλωρίδα της περιοχής.

Μετά την περιήγηση στην Αλυκή οι μαθητές κατέληξα στην παραλία Μακέντζυ.

Κυριάκος Βιολάρης
Μαρία Γαρπόζη
Ελένη Παπαγιάννη
Μιχάλης  Μιχαήλ

 

Φωτογραφικός Υλικό