• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Erasmus+ 2018 - 2020

Ευρωπαϊκά Πρόγραμμα Erasmus + KΑ2


Το σχολείο μας έχει εγκριθεί να συμμετάσχει  στο διετές (2018-2020) πρόγραμμα ERASMUS +ΚΑ2.


Είναι ένα  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και έχει στόχο:
• Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των Ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες.
• Να  αυξήσει την κινητικότητα των μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της εκπαίδευσης.
• Να ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών.


Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού οι  έξι χώρες που θα συμμετέχουν ( Κύπρος, Τσεχία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία) θα συνεργαστούν και θα ασχοληθούν με το project με τίτλο: « Literacy ONLINE», το οποίο αναφέρεται σε δεξιότητες ζωής και καλές πρακτικές χρήσης του διαδικτύου.

 

1η Επίσκεψη στην Τσεχία

 

2η Επίσκεψη στην Πορτογαλλία

 

3η Επίσκεψη στην Κύπρο