• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Στόχοι Σχολικής Χρονιάς 2020 - 2021

Οι στόχοι λειτουργίας του σχολείου για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21 είναι οι ακόλουθοι:

1) Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων1)


2) Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στη σχολική μονάδα


3) Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι –Διατήρηση της μνήμης για την κατεχόμενη γη μας

4) Διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε σχέση με τον SARS-COVID 19.