• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος

Η επιτροπή περιβάλλοντος του Σχολείου μας ανακοινώνει ότι άρχισε η συλλογή τηγανελαίων.  Παρακαλούμε τους  μαθητές, μαθήτριες και καθηγητές καθηγήτριες τα απομεινάρια ελαίων από τα φαγητά ψητά, τηγανητά να τα μαζεύουν και να τα φέρνουν στο σχολείο. Η ποσότητα ελαίων που θα φέρνει το κάθε τμήμα θα καταχωρίζεται και στο τέλος το τμήμα που θα έχει φέρει τα περισσότερα θα έχει κάποιο βραβείο και 1 μονάδα ΔΔΚ