• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Γραφείο Σ.Ε.Α

_________________________________________________________________________________

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στο σχολείο μας το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.). Σύμβουλος του Σχολείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι η κ. Μαρία Λυσιώτου.

Προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

Βοήθεια στην αντιμετώπιση Προσωπικών / Οικογενειακών Δυσκολιών:  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις του/της μαθητή/τριας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του/της, τις σχέσεις με το άλλο φύλο, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης, τη συναισθηματική του στήριξη και την εκπαίδευσή του για σωστή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Επαγγελματική Αγωγή:  Η Υπηρεσία ασχολείται με τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και του συστήματος αξιών με βάση το οποίο λειτουργεί ο/η μαθητής/τρια.  Επίσης βοηθά τον/την μαθητή/τρια σε θέματα στοχοθέτησης, του παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές στο Λύκειο, την Τεχνική Σχολή και τις απαιτήσεις εισδοχής σε διάφορα τμήματα πανεπιστημίων.

Ο Καθηγητής Σ.Ε.Α. συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση, το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του σχολείου καθώς επίσης και με άλλες υπηρεσίες, αρμόδιους φορείς και ειδικούς, ώστε η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές/τριες του σχολείου να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το απόρρητο των συνεντεύξεων είναι από τις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και διασφαλίζει την απόλυτη εχεμύθεια. Το απόρρητο αυτό αίρεται, μόνο αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ή αναφορές ότι κινδυνεύει η ζωή του/της μαθητή/τριας είτε άλλου ανθρώπου, κινδυνεύει η σωματική/πνευματική/ψυχοσυναισθηματική ακεραιότητα του/της μαθητή/τριας ή τίθεται θέμα παράβασης του νόμου.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να επισκέπτονται το Γραφείο Κ.Σ.Ε.Α. κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για να συζητούν θέματα που τους αφορούν, ή σε ώρα μαθήματος, κατόπιν γραπτής άδειας από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Η καθηγήτρια Συμβουλευτικής του σχολείου μας είναι στη διάθεσή σας καθημερινά από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 1:35 μ.μ. Όσοι γονείς θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της μπορούν να καλούν στο  τηλέφωνο του σχολείου, 24659010.