• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Όραμα - Αποστολή

_________________________________________________________________________________

Όραμα

Η διαμόρφωση υπεύθυνων μαθητών και μαθητριών, με γνώσεις, και δεξιότητες μέσα από κριτικό και δημιουργικό πνεύμα. Να γίνουν Πολίτες με Δημοκρατικές Αρχές και ήθος. Να αναπτύξουν έντονα το αίσθημα του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Να έχουν ιστορική ταυτότητα και να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν χρέος προς την ημικατεχόμενη Πατρίδα τους για ελευθερία και επανένωση της.

 

Αποστολή

Η δημιουργία μιας ασφαλούς και δίκαιης μανθάνουσας κοινωνίας, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς μας. Να προσφέρουμε το αγαθό της Παιδείας με Αγάπη προς τα παιδιά και να τους δώσουμε εκείνα τα εφόδια, ώστε να αποκτήσουν κριτικό  και δημιουργικό πνεύμα και να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση. Να γίνουν σκεπτόμενοι πολίτες με αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους, το περιβάλλον και την πατρίδα τους. Να αποκτήσουν υπευθυνότητα,  ομαδικότητα, και συλλογικότητα με παράλληλη ενίσχυση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.