• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Λειτουργία Σχολείου - Κανονισμοί 2023-2024

___________________________________________________________________________________

Σχεδιάγραμμα Σχολείου

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολικής Χρονιάς

Μαθητική Στολή Σχολικής Χρονιάς 2023 - 2024

Απουσίες - Μή Πλήρης Φοίτηση

Ωράρια Σχολείου

Συνολικό Πρόγραμμα Α΄Τετραμήνου

Πρόγραμμα Τμημάτων Α΄Τετραμήνου

Πρόγραμμα Στήριξης και Αλφαβητισμού Α΄Τετραμήνου