• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Γονείς 2023 - 2024

_________________________________________________________________________________

Σύνδεσμος Γονέων

Επιτροπές Συνδέσμου Γονέων
          Επιτροπή Κοινωνικών Εκδηλώσεων/Δράσεων
          Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας
          Τεχνική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
          Επιτροπή Οικονομική

 

Οδηγίες προς τους γονείς

Διενέργεια 20.000 δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων στα σχολεία

Έντυπο συμμετοχής στο δειγματοληπτικό διαγνωστικό έλεγχο σχετικά με τη νόσο SARS-CοV-2

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία

Λίστα κλινικών συμπτωμάτων για καθημερινό έλεγχο από τους γονείς   

 Υγειονομικό Πρωτόκολλο

 


Επιστολή Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων για ασφάλιση ατυχημάτων

Απαίτηση ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος