• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Επικοινωνία

Διεύθυνση - Address :

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

6051 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο - Phone :

24659010

Τηλεομοιότυπο - Fax :

24659011

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email :

gym-petraki-kyprianou-lar@schools.ac.cy