• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ενημέρωση μαθητών για ΚΑΡΠΑ

____________________________________________________________________

 «Κάρπα» λέγεται η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η οποία γίνεται όταν ο πάσχοντας δεν έχει αισθήσεις και αναπνοή.   Πραγματοποιείται με 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσήσεις στους ενήλικες με χρόνο 100-120 το λεπτό.  Στόχος είναι η επαναφορά του λειτουργικού συστήματος μέχρι να έρθει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια ή εξωτερικός απινιδωτής.  Είναι σημαντική η ακολουθία συγκεκριμένων ενεργειών για να αυξηθούν οι πιθανότητες επαναφοράς του πάσχοντα.