• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ψευδοκράτος 23 - 24

___________________________________________________________________________________

Ενδοτμηματική Εκδήλωση Καταδίκης της Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους