• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Άσκηση Σεισμού

___________________________________________________________________________________

Την Πέμπτη 16/11/23 πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού στο Σχολείο μας.