• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Οικοσελίδα

Χαιρετισμός από το Διευθυντή του Σχολείου

Εκ μέρους της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού σας καλωσορίζω στη ιστοσελίδα του Σχολείου μας.  Μέσα από την ιστοσελίδα μας, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και το πολυποίκιλο έργο που επιτελείται στο Σχολείο μας. Ο ιστοχώρος θα ανανεώνεται συχνά, ώστε να έχετε έγκαιρη ενημέρωση.

Πρώτιστος στόχος μας στις δύσκολές συνθήκες που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας του κορονοïού, είναι να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, που να διασφαλίζει την υγεία των παιδιών μας και όλου του προσωπικού.  Επιπρόσθετα, στοχεύουμε σε ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο Σχολείο, που θα στηρίζεται στον διάλογο και θα καλλιεργεί αρχές και αξίες στα παιδιά.  Παράλληλα, επιδίωξη μας θα είναι να πετύχουμε στον μέγιστο βαθμό την ανάπτυξη του γνωσιολογικού επιπέδου των παιδιών, δηλαδή στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και την ανάπτυξη του ψυχοκινητικού και συναισθηματικού τους τομέα, ώστε να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη προσωπικότητα, χωρίς να παραβλέπουμε τη συνέχιση του στόχου «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ»

Επειδή η ιστορική μνήμη είναι πάντοτε οδηγός συνέχισης αγώνων και αποφυγής λαθών του παρελθόντος θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις στο Σχολείο μας, αλλά και σε συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία.  Οι δράσεις αυτές αφορούν την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας αλλά και της μικρασιατικής καταστροφής, του ξεριζωμού του ελληνισμού, με την συμπλήρωση το 2022 εκατόν χρόνων.  Το Σχολείο μας στοχεύει με τις πιο πάνω δράσεις να καλλιεργήσει αξίες που αφορούν την ιστορική πραγματικότητα.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.


Γεώργιος Παπαϊωάννου
Διευθυντής
Σεπτέμβριος 2021

Ημερομηνίες Επίσκεψης Συνεργείου Rapid Test
 Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Δήλωση ενδιαφέροντος για μεταφορά με λεωφορεία

Δεσμευτική δήλωση γονιού για 7η και 8η περίοδο
Απουσίες μη πλήρης φοίτησης
Έντυπο σίτισης

Λίστα κλινικών συμπτωμάτων για καθημερινό έλεγχο από τους γονείς                                                            

Οδηγίες για τήρηση των κανόνων υγιεινής ενόψει επιστροφής των μαθητών στο σχολείο
Οδηγίες προς τους γονείς
Οδηγίες προς τους μαθητές

Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων μαθητών

Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/ών του

Μαθητική στολή 2021 - 2022
Περιεχόμενο φακέλου
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες
  Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαιδευσης
  Ανακοίνωση για Γονείς - εξ' αποστάσεως Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (Σ.Ε.Α.)
 

Κωδικοί μαθημάτων TEAMS για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα (last updated 13/1, time 21:20)

Ο κατάλογος θα ανανεώνεται συνεχώς!!!

                                    

Σύντομος Οδηγός  Διαχείρισης Λογαριασμών Μαθητών  στο Office 365 - Teams

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για ενέργειες σε περίπτωση παρουσίασης συμπτωμάτων COVID-19 σε μαθητές/μαθήτριες

Ενημερωτικό  υλικό σχετικά με τον κορωνοϊό για γονείς και κηδεμόνες ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων.

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία στα Ελληνικά

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία στα Αγγλικά

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία στα Ρώσικα

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία στα Αραβικά

Υγειονομικό Πρωτόκολλο
Χρήσιμο υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
για αξιοποίηση από μαθητές/μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς από ΥΠΠΑΝ

Eγκατάσταση ΜΟΝΟ του Microsoft Teams

Έντυπο Γονικής Συναίνεσης για Τηλεκπαίδευση
Κατεβάστε (Download) το αρχείο για να βρείτε το Όνομα Χρήστη (Username) και τον κωδικό σας (password) για το Microsoft TEAMS - Office 365
Οδηγίες για εγκατάσταση του Office 365 - Microsoft Teams

 

 ΤΡΙΤΗ,  14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021