• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Δράσεις για αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας

Α. Δράσεις του σχολείου για πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Bulling) στον χώρο του σχολείου

Έντυπο που έχει δοθεί σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες 17/12/2019

Έντυπο που έχει δοθεί σε όλους τους μαθητές 20/12/2019